Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. 1. Udělujete tímto souhlas Mgr. Tomáši Nekudovi, bytem Malhostovice 113, 666 03 Malhostovice, IČ 75606658  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa
 1. 2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem příjmu dotazů z kontaktních formulářů, poptávek pracovních pozic, poptávek na služby společnosti a jiných dotazů návštěvníků webových stránek nekudaoptik-kurim.cz. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně 3 let.
 2. 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu  nebo dopisu na kontaktní údaje Správce - Malhostovice 113, 666 03 Malhostovice
 3. 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, a neposkytuje je žádné třetí straně.
 4. 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Kuřimi dne 3. dubna 2018.