Loading color scheme

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. 1. Udělujete tímto souhlas Mgr. Tomáši Nekudovi, bytem Malhostovice 113, 666 03 Malhostovice, IČ 75606658  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa
 1. 2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem příjmu dotazů z kontaktních formulářů, poptávek pracovních pozic, poptávek na služby společnosti a jiných dotazů návštěvníků webových stránek nekudaoptik-kurim.cz. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně 3 let.
 2. 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu  nebo dopisu na kontaktní údaje Správce - Malhostovice 113, 666 03 Malhostovice
 3. 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, a neposkytuje je žádné třetí straně.
 4. 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Kuřimi dne 3. dubna 2018.